Работни срещи в Италия, 7-8 ноември 2018

medac_logo

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море Димитрина Костова ще участва в работна среща, която ще се проведе в Рим и Киоджа, Италия на 7-8 ноевмври. Срещата е организирана от Средиземноморският консултативен съвет, MEDAC по инициатива на консултативния съвет за Черно море, чийто член е Асоциацията.

Средиземноморският консултативен съвет, MEDAC, е организация с нестопанска цел, която преследва цели от общ европейски интерес, централата се намира в Рим, Италия.

MEDAC се състои от европейски и национални организации, представляващи сектора на рибарството (включително промишлен флот, дребномащабен риболов, преработвателен сектор и профсъюзи) и други заинтересовани групи (като екологични организации, потребителски групи и спортни / любителски риболовни асоциации ), които функционират в Средиземноморския регион в рамките на общата политика в областта на рибарството (регионализация, планове за управление на изхвърлянията, многогодишни планове за управление). Районът обхваща морските води на Средиземно море на изток от меридиана на 5 ° 36 ‘западна дължина.

Ролята на MEDAC включва подготовката на становища относно управлението на рибарството и социално-икономическите аспекти в подкрепа на сектора на рибарството в Средиземноморието, която да бъде представена на държавите-членки и на европейските институции, за да се улесни постигането на целите на общата политика в областта на рибарството.30 MEDAC също така предлага технически решения и предложения, като например общи препоръки (например член 18, Регламент 1380/2013) по искане на държавите-членки.

В срещата, от българска страна ще вземат участие членовете на Работна група № 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“ към Консултативния съвет за Черно море.

Първият ден участниците ще имат среща в Министертсвото на замеделието, храните и горите където ще обменят информация по общата политика за развитие на рибарството в Средиземно и Черно море.

Италианските колеги ще представят устава и работата на организацията, ще разкажат как е организирана работата на фокус групите и техните правила.

През втория ден е предвидена среща с Марко Спинадин, който е член на един от големите риболовни организации – Италианската риболовна кооперация (Federcoopesca-Confcooperative). Срещата ще се проведе в град Киоджа.

Предвидени са посещения в центровете за първо изкупуване на рибните продукти, наблюдение на разтоварването на съдове за улов на миди и посещение на рибен пазар и междинни тралове.