Участие на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседание на Работна група № 1 „Вътрешно и външно сътрудничество и социален ефект на риболова в Черно море“ на Консултативния съвет за Черно море

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседание на Работна група № 1 „Вътрешно и външно сътрудничество и социален ефект на риболова в Черно море“  на Консултативния съвет за Черно море, което ще се проведе на 21 ноември във Варна. На него г-н Maris Stulgis, политически служител от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК ще представи перспективите на ЕС за морските отпадъци в контекста на ЕС, очертаваща проблема със замърсяване от риболовните съоръжения. Ще се дискутират отпадъците от рибарството, като се направи общ преглед на някои наблюдения на българското и румънското крайбрежие на Черно море.

Работната група ще работи още по идентифициранете на източниците и видовете морски отпадъци от риболовната промишленост и ще набележи мерки за тяхното намаляване.

В Работна група № 1 членуват десет души – 5 представители от България и 5 от Румъния, като това е третото заседание от началото на настоящата година.

По-рано през седмицата в дните от 19 до 20 ноември Асоциацията ще участва в Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море, на което се очаква да бъде избран нов председател с 3-годишен мандат.