Финална конференция по Пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

През периода 2 – 3 октомври в хотел Феста Панорама – гр. Несебър, област Бургас, ще се проведе финална работна конференция по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“.

В конференцията се очаква да вземат участие над 40 представители на заинтересованите страни – Генерална дирекция за морско дело и рибарство на ЕК, Консултативния съвет за Черно море, Министерството на земеделието, храните и горите на РБ, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултири –  България, Национална Агенция по рибарство и аквакултури – Румъния, неправителствени организации от бранша, дребномащабни рибари от Румъния и България и медии.

Целта на форума е бенефициента по проекта „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД да представи основните дейности и постигнатите резултати, както и популяризиране и устойчивост на резултатите.

На конференцията се предвижда още участниците от страна на ЕК да представят възможностите и какви действия може да предприема Европа за дребномащабните рибари. „Българският дребномащабен риболовен флот в Черно море“ е темата, която ще представи Министерството на земеделието, храните и горите на РБ. Със свои презентации ще участват и Консултативния съвет за Черно море, представителите на рибарските агенции от България и Румъния.

На втория ден се предвижда посещение на рибарско пристанище в община Царево и на рибарско преработвателно предприятие „ЛИМНОС“.

В дните на конференцията ще се проведе и Общо събрание на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море за отчитане на годишните резултати.

Форумът ще се състои в изпълнение на Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176 между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД.

Плакат Заключителна среща