Акценти от участието на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в Регионалния семинар на IYAFA: „Изясняване на историята и предвиждане на справедливо бъдеще за дребномащабния риболов в Европа”в Испания

В периода 13-16 ноември 2023 г. в гр. Виланова де Аруса, Галиция, Испания Европейската Асоциация на рибарите в Черно море участва в Регионалния семинар на IYAFA: „Изясняване на историята и предвиждане на справедливо бъдеще за дребномащабния риболов в Европа”.

Работната среща стартира с представяне на Асоциация на жените в риболовния сектор от Галиция. Продължи с приветствия от организационните групи, включващи:1) Международен колектив в подкрепа на рибните работници (ICSF) –г-н Мартен Бавник;2) LowImpactFishersofEurope (LIFE) –г-жа Марта Кавале;3)Асоциация на жените в риболовния сектор в Галиция- Сандра Амезага. Беше направен и преглед и обосновка на семинара: от представителите на ICSF.

IMG-c600e3d6de23d8c489b3d2188fee5560-V

Срещата продължи с представяне на всички участниции техните организации.

По следобедната тема на Сесия 1“Създаване на положителен разказ за ДМР“ се работи през целия ден. Участниците бяха разпределени в 5 работни групи. Структурата на темата и достигането на общи идеи бе подпомагано от изследователи и представители на университета в Сантяго де Компостела. Всяка група разработи своите идеи и те бяха докладвани пред останалите участници. Задавани бяха въпроси и всички теми се обсъдиха задълбочено.

IMG-a206d71eb1c255fd186a6fa3be316fb5-V IMG-8299e554192da97f77c7ce045458fe64-V

На втория ден бе организирано посещение на терен с жени събирачи на миди, за да се запознаят участниците с тяхната роля в риболова, организации и мрежи, как работят за справяне с някои от предизвикателствата,пред които са изправени и тяхната визия за бъдещето.Следобедната сесия (Сесия 2) бе организирана с представяне на две теми и обсъждане по тях:1)Управление на достъпа до рибни ресурси и риболовни зони (TAC-квоти, усилиезони за контрол и риболов) и2)Насърчаване на съвместното управление в Европа – Осигуряване на управление на риболовните дейностисправедливост, устойчивост и жизнеспособност в контекста на синята икономика. Последната тема за деня бе „Управление на достъпа до устойчиви и справедливи хранителни системи“. Третият ден продължи с темата „Към система за гарантиране на участието за SSF в Европа“, а поредната – трета сесия в следобедните часове на денясе основаваше на изводите направени в дискусиите по Сесия 2и се съсредоточи върху „Укрепване на капацитета на SSF и организации за подкрепа и принос за изграждане на съюзи: Кратки интервюта с представители на организации и мрежи за подкрепа“.

IMG-3b9e2add50226d17db5811538fa4c3d1-V IMG-6ce0bc36487795a6ea1cd9d6ef9e9aaa-V

На четвъртия ден от форума беше направено отчитане на работата в групите в пленарна дискусия и изведени заключения от сесията. Подготвени бяха проекти на изявление на семинара:

  • Редакционната комисия представя проект на изявление;
  • Дискусия и обратна връзка, събрана от участниците в семинара

 

Последната Сесия 5 от регионалния семинар бе панелна дискусия на жените в рибарството, отразяваща сесии 1, 2 и 3.

Водещ: Марта Кавале

Панелисти: KatiaFrangoudes (UniofBrest/AKTEA), MarcarenaMolina (PescartesCabo)де Гата, рибар); KaroliinaLehtimaeki (LIFE/Snowchange Финландия, рибар); КорнелиКуист(ICSF), Хосе Паскуал (UnideLaLaguna/TBTI), Сандра Амезага (MuS/AKTEA), МарияВалес (MuS, mariscadora), Милена Шрайбер (Университет в Гьотеборг, изследователМарискадорас), Шеймъс Бонър (член на борда на IIMRO/LIFE).

 

Регионалният форум приключи с изявление, прието от всички 45 участници от 16 страни, с превод на английски и испански език. Пълният текст се очаква да бъде публикуван допълнително на страницата на организаторите и предоставен на всички заинтересовани страни.

Организатори на Регионалния семинар на IYAFA:1) Международен колектив в подкрепа на рибарите (ICSF), 2) Рибари с ниско въздействие на Европа (LIFE) и 3) Асоциация на жените в риболовния сектор от Галиция.