Асоциацията представя ефективни мерки за продуктивността и безопасността на дребномащабните рибари на кръгла маса в Констанца

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова ще участва с презентация „Ефективни мерки за продуктивността и безопасността на дребномащабните рибари (ДМР)“ на кръглата маса „Устойчив риболов в Черно море“.

В презентацията се акцентира върху очакванията на ДМР от активен и продуктивен диалог между Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ) и неправителствения сектор, ресурсите, пряко касаещи ефективността и безопасността на ДМР. Изведени са основни изводи с оглед постигане на устойчивост в бранша.

На форумът, който се организира от КСЧМ и ще се проведе на 25 юни 2019 г. в румънския град Констанца ще участват още представители на Института за морски изследвания и развитие „Григор Антипа“, научни институти от България, представители на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури от българска и румънска страна, нестопански организации и др.