Асоциацията участва в заседанията на работните групи на Консултативния съвет за Черно море в Констанца

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще вземе участие в заседанията на работните групи към Консултативния съвет за Черно море, които ще се проведат в дните от 24 до 26 юни в гр. Констанца, Румъния.

На срещата на Работна група 1 „Възможности за риболов в защитените морски зони“ ще бъдат разгледани задълженията за разтоварване, планове за разтоварване и предизвикателства в тази област.

Работата на Работна група 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“ ще се съсредоточи върху калкана, улови, квоти, общия допустим улов, регионализация на запаса, интензитет на риболова, социален или икономически ефект, възможност за маркиране.

В резултат се очаква да се оформят окончателно варианти на препоръки  и съвети към DG MARE, GFCM, Министерства и ведомства към страните членки – България и Румъния.