Европейската асоциация на рибарите в Черно море получи покана за участие в срещата на върха на дребномащабния риболов в Рим, Италия

Европейската асоциация на рибарите в Черно море получи покана за участие в срещата на върха на дребномащабния риболов, която ще се проведе в периода 2 – 4 септември 2022 г. в Рим, Италия. Тя се организира от IPC Working Group on Fisheries, Генералната комисия по рибарството в Средиземно море (GFCM), чрез Mediterranean Friends of SSF(Средиземноморски приятели на дребномащабните рибарии), SSF Hub, и с подкрепата на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на Обединените нации.

В контекста на Международната година на стопанския риболов и аквакултури (IYAFA), срещата на върха за дребномащабния риболов представлява възможност за насърчаване на диалога между участниците в дребномащабния риболов, ключовите партньори и лицата, вземащи решения, преди Комитета по рибарство на ФАО ( COFI).

Срещата на върха на SSF ще се проведе в рамките на три дни, както следва:

  • 2 септември 2022 г

Работната група на IPC по рибарство: този ден ще бъде възможност за поканени представители на дребномащабни риболовни организации от цял ​​свят (както членове на IPC, така и нечленове) да се срещнат и да участват в диалог.

  • 3 септември 2022 г

Този ден ще бъде отворен за организации за дребномащабен риболов, гражданско общество и други заинтересовани страни, като ще се проведат поредица от сесии за споделяне на опит, добри практики и нови идеи за подкрепа на устойчивия дребномащабен риболов по света.

  • 4 септември 2022 г

Сутринта на Ден 3 ще бъде осигурена възможност на заинтересованите страни от дребномащабния риболов за провеждане на неофициални двустранни и подготвителни срещи преди COFI. Следобед, в 16:30 часа, ще бъдат споделени заключенията от срещата на върха на SSF, последвани от диалог и прием в 18:30 часа. В допълнение към заинтересованите страни от SSF, присъстващи на Ден 1 и 2, следобедните събития ще бъдат отворени за делегации на COFI, осигурявайки пространство за неформален диалог и обмен.