Заседания на работните групи и Общо събрание на Консултативния съвет за Черно море

В периода 12 – 13 ноември 2019 г. във Варна (хотел „Рослин Димят“) ще се проведат заседания на Работни групи № 1 и № 2 на Консултативния съвет за Черно море. На срещите, в които ще вземе участие Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова ще бъде разисквано състоянието на запаса на рапан в Черно море и запаса на местни видове риби за Черно море и тенденции за квотиране. Ще бъде оформена препоръка към ЕК за критериите за определяне на дребномащабния риболов в Черно море. Становища и позиции ще изразят представители на научни организации и административни структури.

На 14 ноември ще се проведе Общо събрание на Консултативния съвет за Черно море, на което ще се приеме работната програма за 2020 г. и ще се дискутират темите на работните групи за предстоящата година.