Мерки за смекчаване на последиците от разпространението на COVID-19 в сектор рибарство

93218782_582032239329633_3806804710455771136_n (1)

На 14 април 2020 г. Европейската Асоциация на рибарите в Черно море взе участие в ZOOM Meeting на тема „Епидемията от Covid 19, сегашна ситуация в Страните членки от Черноморският басейн. Как се отразяват на риболова, аквкултурата, преработката и търговията ограниченията“, организирана от Консултативния съвет за Черно море /КСЧМ/

В срещата участие взеха 21 представители на различни асоциации, НПО, институции от различни държави, между които представители на българския и румънския риболовен сектор, аквакултурата, преработката и търговията с риба , представители на ЕК от ГД МОРЕ, Директорите на ИАРА България, Директора на АМПА Румъния, Директора на Дирекция Програмата за морско дело и рибарство, НПО, МИРГ и други наблюдатели. Материалите и идеите за подпомагане на сектора са публикувани в ел. страница на Асоциацията в рубриката „Публикации“ на следния ел. адрес: http://smallscalefishing.eu/publications/