Обсъждат риболова на черноморската акула и техническите мерки

20210316_124952

Днес, 16 март председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва във видеозаседание на Работна група 2 и Фокус група 2 на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ).

На заседанията бяха обсъдени темите за приулова на уязвими видове и риболова на черноморска акула. За работата на заседанията, КСЧМ ще подготви становище, което ще предостави на ЕК.

В заседанията участваха представители на ЕК, институции, бизнеса, науката Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство, други заинтересовани страни и членовете на КСЧМ.