Онлайн форум „Пристанищните съоръжения – ключов фактор за устойчиво развитие на Черноморския риболов“

20201105_115817

Председателят на Европейската асоциация за Черно море д-р Димитрина Костова днес, 5 октомври взе участие в онлайн форум „Пристанищните съоръжения – ключов фактор за устойчиво развитие на Черноморския риболов“, организиран от Консултативния съвет за Черно море съвместно с Неправителствената организация „Mare Nostrum“. На него бяха разгледани въпроси, свързани с европейската директива за пристанищните съоръжения и въпроса за морските отпадъци. Целта на работната среща бе да се идентифицират начини за ефективно управление на отпадъците от риболовни дейности, както и осведомеността при решаването на този проблем, добри практики и решения за изхвърляне на морски отпадъци.

Участващите се обединиха около мнението, че темата трябва да продължи и че трябва да се създаде мрежа на риболовните общности от Румъния и България, които да докладват и имат готовност за събиране на морските отпадъци, като по този подпомогнат публичните власти.