Председателят на Асоциацията е избран за ръководител на Работна група № 5 на КСЧМ

 

20210225_101247

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва в Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море. На заседанието, което се проведе на 25 февруари 2021 г.  в хотел „Калиста“, гр. Стара Загора бяха приети и утвърдени годишният отчетен доклад за дейността и финансомият отчет. Избрани бяха и ръководителите на всички работни групи и на фокус групите, като за ръководител на Работна група № 5 беше избрана д-р Костова.

Преди това, на 24 февруари беше проведено заседание на Работна група № 1 На него беше обсъдено новото задължение за разтоварване, предизвикателствата пред Румъния и България за 2021 г. Направен бе и преглед на предишната работа на КСЧМ по задължението за разтоварване.