Председателят на Европейската aсоциация на рибарите в Черно море участва в мероприятия на КСЧМ

 

20201103_134950

Днес и утре (3 – 4 ноември 2020 г.) председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова ще участва в Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ).На събранието което се провежда чрез онлайн видеовръзка ще се докладва работата на КСЧМ с Консултативният борд на ЕФКА и с Административният борд през 2020. Ще се приеме работната програма на КСЧМ за 2021 г., нови процедурни правила и др.

В Общото събрание участие взеха освен членовете от българска и руманска страна, но и Зам. министъра на земеделието и рибарството от Румъния, представители от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК, ИАРА – България и Румъния.