Предстоящо участие в Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще вземе участие в Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море /КСЧМ/.

На събранието, което ще се проведе на 7 май в хотел „Рослин Димят“ в гр. Варна се предвижда да бъде променен състава и числеността на Управителния съвет на КСЧМ. Предвижда се още да бъдат определени председателите и заместник председателите на двете работни към Консултативния съвет – „Вътрешно и външно сътрудничество и социален ефект на риболова в Черно море“ и „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“, както и техния мандат. Ще бъдат разгледани и др. организационни въпроси.