Провежда се деветото заседание на Работната група за Черно море (WGBS) на General Fisheries Commission for the Mediterranean и Food and Agriculture Organization of the United Nations

225062921_2037911609700796_2756985556059762071_n

В периода 28 – 30 юли 2021 г. председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова ще участва в деветото заседание на Работната група за Черно море (WGBS) на General Fisheries Commission for the Mediterranean  (GFCM) и Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). На форума ще бъде отчетен напредъкът в изследователските програми, любителския риболов и прилагането на Регионален план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно и Черно море (RPOA-SSF). Ще бъдат представени пилотни проучвания за любителски риболов и основни видове, представляващи интерес за събиране на данни. Ще се направи и преглед на състоянието на риболова, включително състоянието на запасите и уязвимите видове, както и управлението на черноморския риболов. Сред темите на работната група са включени и:

– допълнителни съвети относно взаимодействието между риболова и морските екосистеми и околния свят;

– проблеми с прилова на китоподобни в Черно море;

– действия за опазване на есетрата в басейните на Черно море и Дунав;

– възможни бъдещи предложения за управление на рибарството и др.;

– Работен план на WGBS за 2021-2023 г.

Заседанието на Работната група ще приключи с формулиране на съвети относно морските живи ресурси и управлението на рибарството и приемане на заключения и препоръки.