Проектът SEASTAR извършва наблюдение на ферми за аквакултури с мрежи от подводни сензори

seastar

Наскоро публикуваното съобщене относно международното управление на океаните определя пътя на океанските политики на ЕС за години напред. Сред ключовите политики има набор от ангажименти на ЕС за подкрепа на иновациите, устойчивостта и конкурентоспособността на сектора на аквакултурите.

Тези ангажименти са налице с основателна причина: аквакултурата е един от най-известните сектори на хранително-вкусовата промишленост в Европа и е жизненоважна за продоволствената сигурност.

Въпреки това все още има много пречки пред разрастването на сектора на аквакултурите, които ЕС се стреми да преодолее, както на политическо, така и на технологично ниво, като подкрепя иновативни идеи и цифровизация.

Финансираният от ЕС проект SEASTAR (Наблюдение на ферми за аквакултури с мрежи от подводни сензори) е точно една от тези новаторски идеи с потенциал да промени начина, по който работи секторът на аквакултурите.

SEASTAR (създаден от WSense srl, WSense AS, Leroy Seafood Group и Университета в Берген) се справя с липсата на пълна дигитализация в сектора, което принуждава операторите на аквакултури да изпълняват ежедневни задачи и дейности по мониторинг ръчно или със скъпи интервенции на място. SEASTAR изпълнява същите задачи, като използва иновативните технологии чрез Интернет на подводните дадености и ги интегрира с миниатюрни сензори за носене, които да бъдат поставени върху риба. Получената система предоставя иновативна подводна безжична инфраструктура за мониторинг, която за първи път ще позволи на рибовъдите да наблюдават здравето на рибата дистанционно, в реално време, и да събират подходящи (качество на водата и структурна цялост на клетката) данни за точна оценка на риска, прогнозиране и управление.

Архитектурата на системата, изградена от SEASTAR, се основава на 4 стълба: W-Node, W-Gateway, W-Cloud и W-Pico.

W-Node е подводният сензорен възел, свързан със сензори и изпълнителни механизми: той получава данните, компресира ги и ги предава през нашите подводни безжични мрежови мрежи към шлюз. W-Node е проектиран да интегрира лесно широк набор от сензори, измерващи, например, качеството на водата, шума и структурната цялост.

 

W-Gateway е устройството, което преобразува подводните сигнали в информация и ги изпраща до център за дистанционно управление или софтуерната платформа W-Cloud. W-Gateway също е периферен компютър, поддържа обработка на сигнали и алгоритми за машинно обучение и е компонент, който може да реализира цифровия близнак на аквакултурата.

Софтуерната платформа W-Cloud позволява съхраняване, анализиране и визуализиране на данни в реално време. Платформата също така позволява изпращане на команди през W-Gateway до възел или набор от възли.

W-Pico е готов напълно, но индустриализираната версия е планирана за третото тримесечие на 2023 г. и е най-малкият съществуващ модем (1 см на 5 см), с интегрирана сензорна платка за хуманно отношение към рибите в реално време и наблюдение на активността на рибите (позиция и дълбочина на рибата, активност на рибата).

Контролът върху големи площи се осигурява от безжичната мрежова комуникация, която осигурява обмен на информация на големи разстояния, докато прецизният контрол на активите се осъществява чрез подводно GPS решение. Всички компоненти са проектирани да бъдат със супер ниска мощност и да издържат години.

Ръководителят на проекта Клаудия Петриоли отбелязва:

„В SEASTAR ние разработихме иновативна подводна безжична инфраструктура за мониторинг, която за първи път позволява на рибовъдите да наблюдават здравето на рибите дистанционно, в реално време, и да събират подходящи (качество на водата и структурна цялост на клетката) данни за точна оценка на риска , прогнозиране и управление. Нашата цел е да направим аквакултурата по-конкурентоспособна, като ключов сектор за осигуряване на храна на растящото човечество и в същото време да осигурим и устойчивост.“

Системата SEASTAR вече е на финала, като е пилотирана повече от шест месеца в Италия и Норвегия, включително оценката от учени от трети страни. Освен това проектът допринесе за дефинирането на стандарта AquaCloud 2.0 и за пълното му прилагане, което позволява интегриране на данни от сензори от различни ферми и производители на сензори в системата за мониторинг.

Водещият разработчик на технологии, групата WSense, успя да разработи бизнес план за използване на резултатите от проекта, който привлече 2,5 милиона евро частни инвестиции в кръг, затворен точно в края на проекта. Wsense също така разработи план за експлоатация, за да доведе технологиите до глобален мащаб, отваряйки нов кръг за извеждане на компанията на следващото ниво. Кръгът стартира на деня на Blue Invest, където WSense получи наградата Blue Invest Award 2022, категория „Наблюдение на океана“.

Този потенциално променящ правилата проект не само носи очевидни ползи за индустриалния сектор, но съчетава много от политическите приоритети, препотвърдени в международното съобщение за управление на океаните, извън спецификите за аквакултурата, Европейската зелена сделка и стратегията „От фермата до трапезата“. Технологиите „Интернет на подводните дадености“ предоставят системи за мониторинг, подпомагащи европейските региони при определянето на най-добрите райони за аквакултури и офшорни възобновяеми източници, в съответствие с директивата за морско пространствено планиране. В крайна сметка те също предоставят знания за океана, което е фактор в цифровизацията на океаните.

Информация за проекта е публикувана на уебсайта: https://www.seastar-project.euseastar