Участие в научен форум „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“

IMG-2dfa4ab97cca5d52c002f530a3ef112b-V

Представители на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море участваха в научна конференция на тема: „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“, организирана от Националната рибарска мрежа и Министерството на земеделието храните и горите.
На срещата, която се проведе на 26.08.2021 г. в гранд хотел „Черно море“, в гр. Варна бяха разгледани важни теми за развитието на сектора, свързани със селективността на риболовните уреди и оценката на видовото разнообразие и популациите на стопански ценни риби, в съответствие с целите на Зелената сделка и новата стратегия на ЕС за биоразнообразието. На форумът бяха представени още устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, както и теми, свързани с контрола на безопасността на храните и проследяване качеството на рибата и рибните продукти, възможностите за отглеждане на марикултури от есетрови и други местни видове, в светлината на екологичната мрежа Натура 2000 и др.