Участие на Асоциацията във форум SSF в Черно море на GFCM относно управлението на улова на рапан

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва във форум на дребномащабния риболов на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) на FAO за управлението на улова рапана в Черно море.

279803976_687514115803313_3478121529189934777_n (1)

Семинарът, който се проведе на 9 май 2022 г. в онлайн формат имаше за цел да започне процеса на идентифициране на мерки за управление чрез ангажиране на заинтересованите страни в рамките на изследователската програма за рапана в Черно море, чиято цел е да осигури научната основа за съвети за бъдещо създаване на многогодишен план за управление.

На форумът бяха представени съществуващите мерки за управление на улова, които бяха последвани от коментари на заинтересованите страни и предложения за допълнително управление на потенциала. Набелязани бяха и мерки (пространствени, времеви, улов, усилие, съоръжения, минимален размер, участие, ограничения на риболовния капацитет и други ограничения) за бъдещото управлението на улова на рапан.