Участие на Асоциацията в заключително събитие „Навици на потребителите на Европейския съюз за продукти от риболов и аквакултури“

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в събитие за представяне от Европейската комисия на резултатите и заключенията от проучване „Навици на потребителите на Европейския съюз за продукти от риболов и аквакултури“.

Събитието, което се организира от Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще се проведе на 11 юни 2019 г. в Областна администрация Бургас.

На мероприятието ще бъдат представени още и възможностите на Европейска обсерватория на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA) и Пазара на рибни продукти в ЕС (EU SeaFood Market).