Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работна група № 1 и УС на Консултативния съвет

SP

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседание на Работна група № 1 на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ). На заседанието, което ще се проведе на 24 февруари т. г. в хотел „Калиста“, гр. Стара Загора ще бъде обсъдено задължението за разтоварване съобразно новите изисквания за 2021 г., предизвикателства пред Румъния и България. Ще се направи преглед на предишната работа на КСЧМ по задължението за разтоварване.

На 25 февруари 2021 г. работата ще продължи с участие в Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море.