10 юни 2022 г.: Събитие на заинтересованите страни относно общата политика в областта на рибарството

original_301706288-fishing-net

Европейската комисия организира хибридно събитие на заинтересованите страни относно функционирането на общата политика в областта на рибарството (ОПР) и общата организация на пазара (ООП), което ще се проведе на 10 юни 2022 г. в Брюксел, Белгия. Събитието ще помогне на Комисията да подготви доклада за функционирането на ОПОР и ООП, като те трябва да бъдат приети до края на годината.

Дискусията ще бъде организирана около две тематични пленарни сесии. Първата сесия ще обхване социалните, икономическите и екологичните цели на ОПОР – как рибарите и организациите на производителите могат да се справят с кризи и да укрепят своята устойчивост с фокус върху изменението на климата, социалните аспекти, пазарите и чистия океан. Втората тематична сесия е насочена към иновациите, устойчивостта и управлението в света на рибарството. Резултатите от събитието ще бъдат обвързани с предизвикателствата, които бяха идентифицирани по време на консултациите до момента.

За събитието са поканени да вземат участие всички заинтересовани страни, включително риболовната индустрия, неправителствени организации, академични, научни, социални и икономически партньори и др.

 

Събитието на заинтересованите страни ще се проведе в хибридна среда, като участието е възможно както в Брюксел, така и онлайн. То ще предложи уникална възможност да се направи преглед на функционирането на ОПОР и ООП и да се обсъдят предизвикателствата и най-добрите практики с всички съответни заинтересовани страни, работещи в света на рибарството и аквакултурите.

 

За повече информация и за регистрация посетете ел. страница: https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/register-now-stakeholder-event-common-fisheries-policy-10-june-2022-2022-04-20_en.