НОВ ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ МОРСКИ ВОДИ

BlGfr

Компании от Гърция, Малта и от българска страна – „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД обединиха усилия и разработиха съвместен проект, който представиха за финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейската комисия. Проектът се фокусира върху борбата с морските отпадъци чрез методологии и технологии, които целят: – намаляване на обема и вредността […]