ЕК одобри събитиe на Асоциацията по инициативата „In My Country 2022“ за Европейския ден на морето

emd-inmycountry

ЕК одобри повече от 500 събития по инициативата „In My Country 2022“ за Европейския ден на морето (EMD), организирани в 28 държави (21 страни от ЕС и 7 държави извън ЕС) сред които 19 на български организации, като в т. ч. и на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море. Местните дейности, одобрени от ЕК […]

Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работни групи на Консултативния съвет

IMG_20220315_134050

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва в заседанията на Работна група 2 и Фокус група 2 на Консултативен съвет за Черно море (КСЧМ). На мероприятията, които се проведаха на 15 март 2022 г. в гр. Варна, “Рослин Димят хотел”, зала „Перла” се работи по темите, свързани с въздействието […]

До 14 март участваме в консултации по докладите за общата политика в областта на рибарството за 2022 г. и общата организация на пазара

AdobeStock_61369881-fishing-boat-poland

Европейската комисия кани всички заинтересовани страни, включително риболовната индустрия, неправителствени организации, академични, научни, социални и икономически партньори да допринесат за изготвянето на предстоящите доклади относно функционирането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и общата организация на пазара (ООП). В унисон с Регламента за ОПОР, който посочва, че прилагането на ОПОР се ръководи от […]