Средиземно море и Черно море: Комисията предлага възможности за риболов за 2023 г.

ribiii

На 14 октомври Комисията прие предложението си за възможностите за риболов за 2023 г. по отношение на Средиземно море и Черно море. С предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в Средиземно море и в Черно море и се изпълняват политическите ангажименти, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София . То отразява амбицията на Комисията да осигури устойчивостта на […]