Човешкото лице зад Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно и Черно море: 9 теми, 9 характеристики

HOMEPAGE_BANNER__15__01

Тъй като Международната година на занаятчийския (дребномащабния) риболов (SSF) и аквакултури (IYAFA) наближава своя край, Генерална комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) представя 9 теми, свързани с него. GFCM в свое съобщение отбелязва: бихме искали да се възползваме от тази възможност, за да подчертаем ролята, която играят занаятчиите рибари и рибните работници в глобалното […]

Публикуван е окончателният Доклад от срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF) 2022 г

SSF-Summit-2022

Публикуван е окончателният доклад от срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF), провел се в периода 2 – 4 септември 2022 г. в гр. Рим, Италия.   Основната цел и формата на срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF) 2022 г. беше да създаде реална възможност за насърчаване на диалога между дребномащабни рибари и работнициот […]