Proiect pilot – „Măsuri pentru ajutorarea pescuitului la scară mică”
CONTRACT DE AJUTOR FINANCIAR GRATUIT OFERIT DE UNIUNEA EUROPEANĂ MARE / 2014/04 – SI2.724176
Valoarea totală a proiectului: 177 767 EU
Valoarea totală a contribuției UE în proiect: 159 990 EU

Obiectivele principale ale Uniunii Europene:

 1. Să identifice și să consolideze gradul de implicare a sectorului pescuitului la scară mică în organizațiile de branșă, inclusiv inițiativele private (de exemplu grupul „Pescării cu impact redus din Europa”), sau în activitatea organismelor publice (de exemplu, consiliile consultative înființate în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului), precum și în cadrul altor forumuri și platforme care urmăresc obiectivul de gestionare durabilă a pescăriilor.
 2. Să faciliteze implicarea sectorului pescuitului la scară mică în înființarea de noi consilii consultative.
 3. Să promoveze schimbul de bune practici care va spori în continuare participarea sectorului pescuitului la scară mică în procesele decizionale și consultative desfășurate în cadrul noii politici comune regionalizate în domeniul pescuitului.

 

Obiectivele principale ale proiectului:

 1. Să identifice reprezentanții sectorului pescuitului la scară mică care își desfășoară activitatea pe teritoriul Bulgariei și al României.
 2. Să identifice reprezentanța sectorului pescuitului la scară mică în organizațiile de branșă, inclusiv inițiativele private (de exemplu grupul „Pescării cu impact redus din Europa”) sau în activitatea organismelor publice (de exemplu, consiliile consultative înființate în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului), precum și în cadrul altor forumuri și platforme care urmăresc obiectivul de gestionare durabilă a pescăriilor.
 3. Să fie creată o bază comună de date între reprezentanții diferitelor organizații de branșă din Bulgaria și din România în vederea facilitării comunicațiilor și a modului de desfășurare a activităților comerciale între aceștia.
 4. Prezentarea ideilor pentru LIFE Platform sau popularizarea laturilor pozitive și importanței sectorului pescuitului la scară mică care înglobează niște organizații având un impact ecologic nesemnificativ  asupra mediului marin.
 5. Instruirea reprezentanților pescuitului la scară mică în următoarele sensuri:- cum se face politică ;- cunoașterea bunelor practici care se aplică în cadrul Uniunii Europene;- cum activitatea organizațiilor din branșa pescuitului la scară mică poate să slujească drept model pentru viitorul pescuitului în zona Mării Negre;- obiectivele Consiliilor consultative la nivelul Uniunii Europene;- care sunt cele mai bune practici în domeniul acesta, care se potrivesc în cea mai mare măsură zonei Mării Negre;
 6. Să aibă loc un schimb de experiență cu reprezentanții organizației LIFE Platform din orașul Bristol, Marea Britanie.
 7. Să fie publicate 6 articole științifice dedicate pescuitului la scară mică, al căror scop principal va fi crearea unei platforme mai largi de discuții la nivel științific.
 8. Vor fi elaborate 8 manuale practice, care să slujească drept model pentru toți angajații din sectorul acesta.
 9. Se va facilita schimbul de bune practici.
 10. Se va înlesni participarea reprezentanților pescuitului la scară mică în procesul de creare a noi consilii consultative.
 11. Va fi sporită calificarea reprezentanților pescuitului la scară mică, prin organizarea seminariilor didactice prevăzute în cadrul proiectului .
 12. Va fi înființată o nouă și mai eficace asociație, reprezentând interesele tuturor reprezentanților pescuitului la scară mică.
 13. Va fi creată o platformă interactivă de Internet și Facebook, care va oferi organizațiilor de pescuit la scară mică niște posibilități în ceea ce privește atât accesul la informații, cât și participarea la schimbul de informații.
 14. Mulți savanți tineri vor avea posibilitatea să participe la simpozioane organizate în vederea realizării unui schimb de experiență și cunoștințe în domeniul activităților sale de cercetare științifică.
 15. Să fie deschisă o largă platformă de discuții privind dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit la scară mică.

 

Care vor fi beneficiile de care va profita orice pescar care va decide să devină membru asociației create cu sprijinul Uniunii Europene:

 1. Va deveni o parte integrantă a unei inițiative europene menite să unifice și să sporească eficacitatea tuturor reprezentanților pescuitului la scară mică (Dumneavoastră veți fi reprezentanții asociației Uniunii Europene!).
 2. Va primi în mod regulat niște consultații juridice gratuite.
 3. Va primi informații gratuite cu privire la societățile și piețele unde eventual vor avea posibilitatea să-și plaseze propria sa producție.
 4. Va primi în timp niște informații cu privire la ultimele posibilități de finanțare atât la nivel european, cât și la nivel mondial.
 5. Va fi informat și instruit în mod regulat cu privire la ultimele cerințe normative impuse de autoritățile din domeniul pescuitului. Care vor fi beneficiile de care va profita orice pescar care va decide să devină membru asociației create cu sprijinul Uniunii Europene
 6. Va fi instruit cum să apere drepturile sale față de diferitele structuri administrative, inclusiv Consiliul consultativ pentru Marea Neagră.
 7. Va însuși cunoștințe cu privire cum se începe un business propriu.
 8. Cum poate candida la programul POPAM (Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime) și la celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană.
 9. Va afla ce înseamnă termenii: „Blue Grouth” (Creșterea albastră), Politica comună în domeniul pescuitului și Politica maritimă integrată.
 10. Va afla care sunt posibilitățile pentru parteciparea activă în elaborarea strategiilor locale pentru dezvoltarea viitoarelor grupuri pescărești de inițiativă locale în Bulgaria și în România.

 

Rezultatele proiectului:

 1. Aproximativ 100 de reprezentanți instruiți și informați ai pescuitului la scară mică din Bulgaria.
 2. Aproximativ 30 de reprezentanți instruiți și informați ai pescuitului la scară mică din România.
 3. Realizat schimb de experiență în Anglia pentru aproximativ 10 reprezentanți din bulgaria și 5 din România.
 4. A fost creată o platformă Internet și Facebook interactivă pentru nevoile organizațiilor din sectorul pescuitului la scară mică.
 5. A fost înființată o asociație sprijinită de Uniunea Europeană.
 6. Au fost elaborate 8 manuale pentru nevoile organizațiilor din sectorul pescuitului la scară mică.
 7. Au fost publicate 6 articole științifice în legătură cu activitățile de pescuit la scară mică.
 8. Au fost distribuite peste 1200 materiale promoționale sub diferite forme.

 

Durabilitatea proiectului:

 1. Asociația va exploata fiecare posibilitate de a candida pentru finanțare și de a spori posibilitățile sale calificative .
 2. Va crea condiții pentru acordarea unor posibilități optime pentru instruirea membrilor organizațiilor din sectorul pescuitului la scară mică.
 3. Va crea condiții pentru sporirea continuă a calificării membrilor organizațiilor din sectorul pescuitului la scară mică.
 4. Scopul principal va fi ca fiecare membru al asociației  să aibă de lucru și produsele acestuia să se plaseze pe piață, astfel existența asociației va fi motivată.
 5. Realizarea unor alte proiecte în scară largă, care vor fi numai și în mod exclusiv în beneficiul organizațiilor din sectorul pescuitului la scară mică.

 

Parametri financiari:

 1. Valoarea proiectului este estimată la 177 767,00 de euro din care 159 990 de euro sunt acordate de Uniunea Europeană.
 2. Procentul de finanțare – 90%.
 3. Termen de executare – 24 de luni.
 4. Întinderea proiectului:  în Bulgaria și România.