Работни срещи с представителите на дребномащабния риболов по българското Черноморие

Предстои да бъдат осъществени работни срещи през м. август 2016 г. между експерти от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и представителите на дребномащабния риболов по българското Черноморие.

Предстоящи събития


Отминали събития