ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ

България, София 1680
бул. България № 98
Бизнес сграда “Астра”, ет. 1, офис 1