Идентифициране на съществуващите организации на дребномащабните рибари (ОДР) – различни организации/структури предприемачи, физически лица; всички, които биха могли да представляват ОДР в Българи и Румъния по крайбрежната линия на Черно море

same_publication

Автор: Цветанка Палазова, докторант към Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Целта на това малко изследвания е в пълно съответствие със специфичните цели на ЕС, стремейки се да очертае съществуващите дребномащабни риболовни организации, едноличните търговци, юридическите лица, физическите лица и другите, които представляват този вид риболов в българските и румънски крайбрежни зона и да даде възможност за успешното изпълнение на втората дейност от Пилотният проект “Мерки за подкрепа на Дребномащабния риболов” с договор за безвъзмездна финансова помощ с ЕС – MARE / 2014/04 – SI2.724176.

Презентации от проведените срещи в Констанца, Румъния

ppt

Презентация от проведените срещи между 23-25.02.2016 г. в Констанца, Румъния

  • Страница 9 от 9
  •  
  • 8
  • 9
  •