Проведе се първата работна среща с представителите на риболовния бранш в Констанца

1

По инициатива на екипа на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД през периода 23 – 25 февруари 2016 г. се проведе работно среща в гр. Констанца с представителите на румънския неправителствен риболовен сектор и представител на ИАРА за Румъния в лицето на Анкута Казимирович – менажер връзки с обществеността.

Предстои работна среща в Констанца, Румъния

bg-ro

През периода 23 – 25 февруари т. г. в гр. Констанца ще се проведе работна среща между експерти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, сдружения от Черноморския басейн в Румъния и NAFA.

Предстои регистрация на НПО: „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“

logo

На 18 февруари т. г. управителя на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД д-р Димитрина Костова с различни представители от стопанската и управленска сфера взеха решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел: „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“.

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „МЕРКИЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

На 5 февруари т. г. в гр. Свищов се състоя първа работна среща по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.