Участие в научен форум „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“

20210826_092212

Представители на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море участваха в научна конференция на тема: „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“, организирана от Националната рибарска мрежа и Министерството на земеделието храните и горите. На срещата, която се проведе на 26.08.2021 г. в гранд хотел „Черно море“, в гр. Варна […]