Председателят на Асоциацията е избран за ръководител на Работна група № 5 на КСЧМ

20210225_101247

  Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва в Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море. На заседанието, което се проведе на 25 февруари 2021 г.  в хотел „Калиста“, гр. Стара Загора бяха приети и утвърдени годишният отчетен доклад за дейността и финансомият отчет. Избрани бяха и ръководителите […]

Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работна група № 1 и УС на Консултативния съвет

SP

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседание на Работна група № 1 на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ). На заседанието, което ще се проведе на 24 февруари т. г. в хотел „Калиста“, гр. Стара Загора ще бъде обсъдено задължението за разтоварване съобразно новите изисквания за 2021 г., предизвикателства […]