Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работни групи № 3 и 4 и ОС на Консултативния съвет

SP

  Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседания на Работни групи № 3 и № 4 на Консултативния съвет за Черно море. На заседанията, които ще се проведат на 7 и 8 юли, 2020 г. в Гранд хотел Поморие, гр. Поморие ще бъдат разгледани Рамковата директива за морската стратегия […]

Интересни идеи, свързани с риболова

luke-brugger-QC7tbiujK04-unsplash

  Получихме имейл от г-н Dan Hall, който ни уведомява, че с интерес е разгледал електронната страница на Европейската Асоциация за Черно море. Г-н Hall ни предлага няколко интересни идеи, свързани с риболова, които с удоволствие публикуваме:   7 Fun Ways to Turn a Fishing Expedition into a Kid-approved Science Lesson http://earthsciencejr.com/7-fun-ways-to-turn-a-fishing-expedition-into-a-kid-approved-science-lesson/ Taking Children on […]