Европейската асоциация на рибарите с конкретна заявка за членство в Консултативния Съвет за Черно море

logo-300x300

Европейската  Асоциация  на рибарите в Черно море предприе действия за създаване на реални партньорства с Консултативния съвет за Черно море. Съветът е създаден в  съответствие с  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 […]