Доклад за изпълнение на регламента за техническите мерки: Вашето мнение има значение! Участвайте в консултацията със заинтересованите страни до 24 ноември 2023 г.!

haveyour

След повече от 4 години на прилагане и след законовото изискване на член 31.1 от Регламент 2019/1241, през 2024 г. Комисията ще докладва за втори път пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламента за техническите мерки. Този важен регламент съдържа правила за това как, кога и къде ще се извършва риболовната дейност. Той […]