Финална конференция по Пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

Плакат Заключителна среща

През периода 2 – 3 октомври в хотел Феста Панорама – гр. Несебър, област Бургас, ще се проведе финална работна конференция по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“. В конференцията се очаква да вземат участие над 40 представители на заинтересованите страни – Генерална дирекция за морско дело и рибарство на ЕК, Консултативния съвет […]