Предстоящо участие на представители от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в Конференция на високо равнище в Малта за Средиземно и Черно море

1

Конференцията на високо равнище, която ще се проведе в дните 25 – 26 септември в Малта е фокусирана върху представяне на добри практики, които в бъдеще да се прилагат като стандарт. В рамките на конференцията представители от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участват с презентация, която […]