Обучение по практики за устойчива аквакултура – за млади жени от Средиземно и Черно море

Banners___1__01

Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) към Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) организира обучение за практики за устойчиви аквакултури за млади жени от Средиземноморския и Черноморския регион. Въз основа на сътрудничеството между GFCM, Министерството на земеделието на Тунис, както и местните общности и фермери, обучението ще се проведе между […]

Проектът SEASTAR извършва наблюдение на ферми за аквакултури с мрежи от подводни сензори

seastar

Наскоро публикуваното съобщене относно международното управление на океаните определя пътя на океанските политики на ЕС за години напред. Сред ключовите политики има набор от ангажименти на ЕС за подкрепа на иновациите, устойчивостта и конкурентоспособността на сектора на аквакултурите. Тези ангажименти са налице с основателна причина: аквакултурата е един от най-известните сектори на хранително-вкусовата промишленост в […]