Предстоящи действия по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“

1_IMGP1888

Проектът, който е на обща стойност 177 767 евро стартира в началото на 2016 год. и ще приключи в края на настоящата година. Той среща широка обществена подкрепа с която цели приобщаване на сектора на дребномащабния риболов с приоритетите на европейските, националните, регионалните и местни власти за устойчиво управление на рибарството в България и Румъния.