Приключи Българо–Румънският форум за въвеждане на мерки за подпомагане на дребномащабния риболов

^808086E99FFD7D41CE8C5A60B860AA05FB58C0EB6FF691099E^pimgpsh_fullsize_distr

По инициатива на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД през периода 4 – 7 юли т. г. в хотел „Бриз 2“ в гр. Варна се проведе интерактивна работна среща за „Идентифициране и каталогизиране присъствието на дребномащабните рибари в браншови организации, Консултативни съвети и LIFE платформи на национално и европейско ниво“ и „Анализиранe готовността на дребномащабните рибари […]

Предстои да се проведе форум по пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

nessebar-24164d2

През периода 4 – 7 юли т. г. в гр. Варна ще се проведат интерактивни работни срещи на теми: „Идентифициране и каталогизиране присъствието на дребномащабните рибари в браншови организации, Консултативни съвети и LIFE платформи на национално и европейско ниво“ и „Анализиранe готовността на дребномащабните рибари да се включат в бъдещи Консултативни съвети, или LIFE платформи“. […]