Практически наръчници в помощ на рибарите

Guide 1

Приключиха дейностите по проучването, анализирането и разработването на практическите наръчници в помощ на рибарите по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“. В тях е представено проучване върху съществуващите политики, законодателство, управление и институционални договорености, изследване с цел да се изясни приноса, уместността и важността на сектора на дребномащабния риболов за националната икономика като […]

Предстоящи действия по Пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

Брошури лица

През предстоящите дни и седмици в рамките до 31 август т. г. експерти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще осъществяват множество срещи по българското Черноморие с представителите на дребномащабния риболов. На тях ще бъдат популяризирани целите на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море за подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе […]