Проведе се Общо събрание на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море

IMG_6250

На 13 август т. г. в хотел „АКВА“ в гр. Варна се проведе  Общо събрание на членовете на „ Европейската асоциация на рибарите в Черно море“. Представителите в Общото събрание приеха промени в Устава на Сдружението, които спомагат за ефективността и оптимизацията на дейността му. Бяха приети и нови членове в Асоциацията, заявили предварителен интерес. […]

Европейска Асоциация на рибарите в Черно море – настояще и перспективи

1_IMGP1889

През предстоящите дни и седмици в рамките до 19 август т. г. експерти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще осъществяват множество срещи по българското Черноморие с представителите на дребномащабния риболов. На тях ще бъдат популяризирани целите на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море за подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе […]

Приключи втората и третата част от предвидените дейности по Пилотен проект – „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз: MARE/2014/04-SI2.724176

5_1200x470

    Към 1.08.2016 г. по горецитирания Пилотен проект бяха извършени следните дейности по IA-2 и IA-3: Идентифициране и каталогизиране на присъствието на ОДР в браншови организации, Консултативни съвети и LIFE платформи; Провеждане на анкета сред около 1000 представители на ОДР; Провеждане на един семинар с цел да се опише степента на участието на ОДР […]