Признание за Европейската асоциация на рибарите в Черно море

1

   На 19-20 ноември Във Варна се проведе Общо събрание на Консултативния съвет за Черно море. По време на заседанията се обсъдиха кандидатурите за нов председател, главен секретар и членове на Управителния съвет. За нов тригодишен мандат бе избран д-р Йордан Господинов за председател на Консултативния съвет и г-н Флорин Лукиан за Главен секретар. В […]

Участие на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседание на Работна група № 1 „Вътрешно и външно сътрудничество и социален ефект на риболова в Черно море“ на Консултативния съвет за Черно море

cropped-logo.png

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседание на Работна група № 1 „Вътрешно и външно сътрудничество и социален ефект на риболова в Черно море“  на Консултативния съвет за Черно море, което ще се проведе на 21 ноември във Варна. На него г-н Maris Stulgis, политически служител от Генерална дирекция „Морско дело […]

Акценти и споделен опит в резултат на проведените работни срещи в Италия, 7-8 ноември 2018г.

1

В периода 7 – 8 ноември се проведоха работни срещи на Консултативния съвет за Черно море в Рим и Киоджа, Италия, организирани от Средиземноморския консултативен съвет, MEDAC.    През първия ден на визитата се проведе среща в Министерството на земеделието, храните, горите и туризма в Рим. На нея MEDAC представи структурата си, работните групи, организацията […]

Работни срещи в Италия, 7-8 ноември 2018

medac_logo

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море Димитрина Костова ще участва в работна среща, която ще се проведе в Рим и Киоджа, Италия на 7-8 ноевмври. Срещата е организирана от Средиземноморският консултативен съвет, MEDAC по инициатива на консултативния съвет за Черно море, чийто член е Асоциацията. Средиземноморският консултативен съвет, MEDAC, е организация с […]