Интерес и от румънски партньори увеличават членовете на новосъздадената Европейската Асоциация на рибарите в Черно море

upward-graph

Вече  е факт членството на румънски  представители в новосъздадената Европейска  Асоциация на рибарите в Черно море. Със съдействието на г-жа Анкута Казимирович – мениджър връзки с обществеността в ИАРА за Румърния бяха привлечени дребномащабни рибари в нея. Увеличава се броят и на българското представителство от бранша. Проявилите интерес и разбиране представители на дребномащабния риболов относно […]