Европейската Асоциация на рибарите в Черно море е равноправен член на Консултативния съвет за Черно море

BlSAC

На общо събрание на „Консултативния съвет за Черно море“ на 20 ноември 2017 г. в Румъния „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ беше приета за редовен негов член. Основните цели на “КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ” (КСЧМ) са съвместими с целите и принципите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), посочени в Регламент […]

“ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ” с ново ръководство

cropped-logo.png

На Общо събрание, провело се на 17 ноември 2017 г. в к. к. „Боровец“ беше променен състава на Управителния съвет на „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“. Той ще се представлява както и до сега от председателя д-р Димитрина Костова – икономист, като негови членове ще са: Веселин Златев – юрист и Добри Добрев […]