Експерти на Асоциацията информират и подпомагат изготвянето на проекти на дребномащабни рибари

IMG_3952

В рамките на около месец експерти от Европейската Асоциация на рибарите в Черно море информираха рибарите за възможностите по отворените схеми за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство. Те оказаха помощ при изготвянето на проект свързан с повишаване стойността на рибата и рибните продукти от собствен улов, за повишаване на качеството на предлаганата […]