„ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ“ УЧАСТВА В ПРОУЧВАНЕ ЗА МОРСКАТА НИ АКВАТОРИЯ

анкета

  “Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ участва в проучване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предварителните проучвания касаят мнението на институционалния и неправителствен сектор и идентифицирането на специфична база данни относно акваторията на българското черноморско пространство. Проучването се извършва във връзка с разработването на Методика за Национален морски пространствен план за територията […]

КРЪГЛА МАСА ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Comis

Започналата от вчера, 12.10.2017 г., Кръгла маса в естонския град Талин бе открита тържествено с реч на Кармену Вела, еврокомисарят с малтийски произход на дирекция „Околна среда, морско дело и рибарство“ към Европейският съюз. Бяха засегнати всички основни моменти в секторът, от аквакултурните изследователски съоръжения, до вливането на инвестиции в рибопреработването и развитието на иновационни […]

ОТВЪД 2020 „Сътрудничество между европейските крайбрежни общности“ Българско участие в конференция на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на 12-13.10.2017 в Талин, Естония

КрМаса

Естонското председателство на ЕС и Европейската комисия съвместно организират конференция за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на 12-13.10.2017 г. Заседанията на заинтересовани страни от целия ЕС ще се съберат, за да обсъдят как ЕФМДР подпомага изпълнението на Общата политика в областта на рибарството и морската политика през настоящия програмен период (2014-2020 г.). […]

Приключи финалната конференция по Пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

Final meeteng

В конференцията взеха участие над 30 представители на заинтересованите страни – Генерална дирекция за морско дело и рибарство на ЕК, Консултативния съвет за Черно море, Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, неправителствени организации от бранша, дребномащабни рибари от Варна, Ахтопол, Варвара, Приморско, Черноморец, Царево, Несебър и др. както и […]