Български и румънски представители от сектор рибарство обмениха добри практики в Обединено кралство Великобритания

Български и румънски представители от сектор рибарство

В периода от 17 до 21 май се проведоха работни срещи на 16 представители на рибарския сектор от България и Румъния с рибарските общности от градовете Хейстингс и Йистборн в Обединеното кралство Великобритания. На срещите с рибарските общности, бяха проведени дискусии за рибарския бизнес – организация, общи практики, пътища за постигане на добри резултати. Обсъдени […]

Представители от сектор рибарство на официална визита в Обединено кралство Великобритания

LONDON, ENGLAND - JUNE 15: Boats from the 'Fishing for Leave' campaign group and boats from the 'In' campaign join a flotilla along the Thames River on June 15, 2016 in London, England. The flotilla organised by members of the Fishing for Leave group, who are campaigning to leave the European Union ahead of the referendum on the 23rd of June, was countered by boats representing the 'In' campaign. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Във връзка с изпълнение на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейският съюз: MARE/2014/04-SI2.724176, сключен между Европейската комисия и „ЕС Пи Консулт БГ“ ООД, в дните от 17 – 21 май 2017 г. ще се проведе работно посещение в Обединено кралство Великобритания. В делегацията от българска […]