Предстои да се проведе форум по пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

nessebar-24164d2

През периода 4 – 7 юли т. г. в гр. Варна ще се проведат интерактивни работни срещи на теми: „Идентифициране и каталогизиране присъствието на дребномащабните рибари в браншови организации, Консултативни съвети и LIFE платформи на национално и европейско ниво“ и „Анализиранe готовността на дребномащабните рибари да се включат в бъдещи Консултативни съвети, или LIFE платформи“. […]

Приключи първата част от предвидените дейности по Пилотен проект – „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейският съюз: MARE/2014/04-SI2.724176

1_DSCF2925

Към 30.04.2016 г. по горецитирания Пилотен проект бяха извършени следните дейност по IA-1: Анализиране и обработване на съществуващата информация за регистрираните ОДР в България и Румъния; Картиране на всички съществуващи ОДР в България и Румъния; Създаване на списък/каталог с всички регистрирани ОДР в двете държави; Провеждане на две работни срещи в България и Румъния с цел […]

Учредена е „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“

logo-300x300

Целите, които си поставя Асоциацията е подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла. Установяването на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството, създаване и поддържане на устойчиво равновесие между състоянието […]

Приключи последната от поредицата неформални срещи по проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

IMG_4979

На работната среща, която се състоя в гр. Варна на 17 март т. г. бяха представени основните насоки на проекта. Представителите на риболовния сектор очертаха проблемите и предизвикателствата, които стоят пред бранша. Набелязани бяха мерките и бъдещите съвместни инициативи между Румъния и България в сферата на дребномощабния риболов, който играе основна роля в общата икономика […]

Предстои да се проведе поредното мероприятие по проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

На 17 март т. г. в гр. Варна ще се проведе неформална работна среща по проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“,ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД. На нея се предвижда да бъдат представени основните насоки на проекта. Да се начертаят мерките и бъдещите […]

Проведе се първата работна среща с представителите на риболовния бранш в Констанца

1

По инициатива на екипа на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД през периода 23 – 25 февруари 2016 г. се проведе работно среща в гр. Констанца с представителите на румънския неправителствен риболовен сектор и представител на ИАРА за Румъния в лицето на Анкута Казимирович – менажер връзки с обществеността.

  • Страница 14 от 15
  •  
  • 13
  • 14
  • 15
  •