ПЪРВА СРЕЩА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „МЕРКИЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

На 5 февруари т. г. в гр. Свищов се състоя първа работна среща по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.

  • Страница 20 от 20
  •  
  • 19
  • 20
  •